Skip to content

uw onderneming

besparen en voldoen aan wettelijke eisen

Energielabel C kantoren
Als u een kantoor in eigendom hebt of verhuurt, bent u wettelijk verplicht om vanaf 1 januari 2023 een energielabel C te hebben. Deze labelplicht geldt voor kantoorpanden met een vloeroppervlak van minimaal 50% van totale gebruiksoppervlakte, terwijl deze gebruiksoppervlakte minimaal 100 m2 is.
Vraag een offerte aan bij info@comgroen.nl .Het tarief is afhankelijk van de vloeroppervlakte van het pand. Basistarief is €500,- (excl. btw).

energie in kantoor

EML meldingsplicht en energiebesparing
Voor uw onderneming liggen er tal van mogelijkheden om uw energierekening te verlagen. Dat kan door het nemen van maatregelen zoals die op de Erkende Maatregelenlijst (EML) staan. Dit is een lijst die door uw branche zelf is samengesteld en bestaat uit aanpassingen aan installaties, verlichting, isolatie, verwarming en koeling van uw bedrijfspand met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Soms kan het ook zonder hoge investeringen. En voor veel maatregelen gelden fiscale voordelen (o.m. EIA) en zijn er landelijke subsidies beschikbaar (o.m. ISDE).
Wij kunnen voor u een energiebesparingsonderzoek uitvoeren en u ondersteunen bij de uitvoering van EML-maatregelen

Die EML bestaat voor de milieucategorie B en C bedrijven al verscheidene jaren, maar weinig of niet gehandhaafd door het bevoegd gezag (doorgaans gemeenten of regionale uitvoeringsdiensten). Dit gaat met de invoering van de zogeheten Actieve Informatieplicht Energiebesparing aan de RVO op 1 juli 2019, veranderen. Categorie B bedrijven met een energieverbruik van ≥50.000 kWh/jaar of ≥25.000 m3 gas, zijn vanaf die datum verplicht aan de RVO te melden welke EML maatregelen zij wel en niet hebben uitgevoerd. Van categorie C bedrijven zijn de eisen rond energieverbruik al vastgelegd in de omgevingsvergunning. Zij hoeven dus geen melding te doen bij de RVO.
Wij kunnen ons voorstellen dat u wat hulp kunt gebruiken bij het proces van energiebesparing of de meldplicht aan de RVO. Zo kunnen wij een energiebesparingsonderzoek uitvoeren en u ondersteunen bij de uitvoering. Ook kunnen wij namens uw onderneming de energiebesparingsmelding bij de RVO doen.

uitvoeren van energiebesparingsonderzoek

Voor welke ondernemingen hebben wij al gewerkt?

Momenteel voeren we in gemeente Venray een pilot uit op bedrijventerrein Smakterheide. Wij adviseren afzonderlijke bedrijven aldaar en werken samen met de gemeente aan een convenant ‘controle en handhaving’ op de EML. Doel is ondernemingen te faciliteren bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen, zonder meteen als bevoegd gezag met sancties te gaan dreigen. Daar hebben veel bedrijven belangstelling voor.
Voor de gemeente Boxmeer hebben we een soortgelijk voorstel gedaan.

COMgroen voor onderneming

Welke diensten

Na een energiescan en besparingsadvies kan ons werk zijn gedaan en gaat u geheel zelfstandig verder met het uitvoeren van de adviezen. In veel gevallen vraagt een bedrijf ons te helpen. Dat kan zijn het zoeken naar goede leveranciers tot en met het aanvragen van subsidies en het doen van de melding bij de RVO.
De kosten van een quick scan, op basis van uw branche EML kost standaard € 700,-. De uitvoering van maatregelen kan onder bepaalde condities kosteloos zijn. Wij informeren u graag en vrijblijvend over de voorwaarden.

Wii beschikken over een uitgebreid netwerk van kwaliteitsleveranciers en installateurs, maar werken ook graag samen met lokale leveranciers of vaste leveranciers van uw onderneming.

Geïnteresseerd? Bel ons geheel vrijblijvend.

Back To Top